وبگاه شخصی احمد عابدي سروستاني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار
Adults Learning for Development یادگیری بزرگسالان برای توسعه احمد عابدی سروستانی، غلامرضا مجردی، مهدی نوری پور، مصطفی احمدوند Alan Rogers 1389 انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار
مبانی و رهیافت های اخلاق زیست محیطی احمد عابدی سروستانی، منصور شاه ولی، سیدمصطفی محقق داماد 1391 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، انجمن حکمت و فلسفه ایران 
اخلاق و محیط زیست: رهیافتی اسلامی مولف فصل دوم کتاب: احمد عابدی سروستانی، منصور شاه ولی 1389 انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) 
نظریه‏ های نوین مدیریت ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مولف فصل اول، فصل دوم و فصل دهم کتاب: منصور شاه ولی و احمد عابدی سروستانی 1393 انتشارات دانشگاه شیراز 


  بازديد : 23071
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان