وبگاه شخصی احمد عابدي سروستاني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. مهدی فولادی زاده، حسین بارانی، احمد عابدی سروستانی، حمید مصطفی لو, Socio-economic factors affecting acceptance of livestock and rangelands insurance (case study: Agh-Ghala county, Golestan province, Iran), Journal of Rangeland Science, 2017, شماره (سال 7، شماره 1), 44-35
 2. سمیرا حاجی پور، حسین بارانی، حسن یگانه و احمد عابدی سروستانی, (Factors affecting herders migration time to summer rangelands (case study: Kouhdasht rangelands, Lorestan province, Iran, Journal of Rangeland Science, 2017, شماره (سال 7، شماره 3), 209-199
 3. مسعود جعفری شلمزار، واحد بردی شیخ، امیر سعدالدین، احمد عابدی سروستانی, Public Perception and Acceptability toward Domestic Rainwater Harvesting in Golestan, Limits to Up-Scaling, اکوپرشیا Ecopersia, 2016, شماره (سال 4 شماره 3), 1454-1437
 4. مسعود جعفری شلمزار، امیر سعدالدین، واحد بردی شیخ و احمد عابدی سروستانی, Analysis of the determinants of adoption of Domestic Rainwater Harvesting systems (DRWHs) in Golestan Province, Environmental Resources Research, 2016, شماره (1), 43-27
 5. بهاره بهمنش، احمد عابدی سروستانی، محسن شرافتمندراد، محمدرضا شهرکی، ا. حاجیلی دوجی, Assessment of rangeland degradation indicators using exploiters’ view between authorized and unauthorized exploiters (case study: Saryqmish winter rangelands, Golestan province, Iran, Desert, 2016, شماره (2), 105-113
 6. حسین بدری پور، حسین بارانی، سیدمحمود عقیلی و احمد عابدی سروستانی, Study the role of natural capitals on villagers' dependence on rangeland (case study: HableRud Basin in Iran), Journal of Rangeland Science, 2016, شماره (2), 121-112
 7. ابوالفضل رحمتی زاده، حسین بارانی، احمد عابدی سروستانی و امیرمظفر امینی, Investigating factors affecting the success of official and unofficial range management cooperatives in three provinces of Iran, Journal of Rangeland Science, 2016, شماره (2), 155-144
 8. ابوالفضل شریفیان‌ بهرمان، حسین بارانی، احمد عابدی سروستانی، ابوالفضل حاجی‌ملاحسینی , شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر بهره‌برداری از مراتع با استفاده از A'WOT (مطالعه موردی: مراتع شهرستان آق‌قلا در استان گلستان), مجله مراتع (به زبان انگلیسی), 2014, شماره (سال 4، شماره 2), 171-159
 9. ابوالفضل شریفیان‌ بهرمان، حسین بارانی، احمد عابدی سروستانی، ابوالفضل حاجی‌ملاحسینی , Identification and Comparison of Components Influencing Rangeland Exploitation from Pastorals and Experts' Viewpoints Using SWOT and AHP, مجله مراتع, 2014, شماره (سال 4، شماره 4), 17-1
 10. امير سعادت فر، حسين باراني، عبدالرضا بهره مند، عليرضا مسلح بواني، عادل سپهري، احمد عابدي سروستاني, پيش بيني تغييرات فصلي پارارمترهاي اقليمي مراتع با استفاده از ريز مقياس نمايي داده هاي مدل HadCM3 (مطالعه موردي: مراتع خبر كرمان) , مجله مراتع (به زبان انگلیسی), 2013, شماره (سال 3، شماره 3), 274-265
 11. محمدتقی قلیزاده مقدم، احمد عابدی سروستانی و محمدرضا محبوبی, عوامل مؤثر بر پذیرش باغکاری در اراضی شیبدار: مورد مطالعه شهرستان های مینودشت و گالیکش استان گلستان, مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 1397, شماره (پذیرش شده در دست چاپ)
 12. احمد عابدی سروستانی و محمدرضا شهرکی, بررسی احساس امنیت گردشگران در فضای جغرافیایی پارک های جنگلی استان گلستان, فصلنامه فضای جغرافیایی, 1396, شماره (سال 17، شماره 57), 138-127
 13. زهرا عسگری، احمد عابدی سروستانی، محمدرضا محبوبی, رابطه فرسایش شغلی و رفتار اخلاقی در محیط کار, فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری, 1396, شماره (دوره 12، شماره 3), 64-57
 14. محمدهادی معیری، احمد عابدی‌ سروستانی، محمدرضا شهرکی و یازمراد کوسه غراوی, ارزیابی هدف گرای عملکرد تعاونی های جنگلداری استان گلستان, مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی, 1396, شماره (پذیرش شده در دست چاپ)
 15. محمدرضا شهرکی، احمد عابدی سروستانی، یازمراد کوسه غراوی و حسین بدری پور, آموزش و تاثیر آن در عملکرد آموزشی و ترویجی تعاونی های منابع طبیعی. مورد مطالعه: تعاونی های مرتعداری استان گلستان, مجله جنگل و مرتع, 1396, شماره (پذیرش شده در دست چاپ)
 16. حسين بدري پور ، حسين باراني ، سيدمحمود عقيلي و احمد عابدي سروستاني , بررسي نقش سرمايه انساني خانوارهاي روستايي بر وابستگي به مرتع در حوزه آبخيز حبله رود, فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران, 1396, شماره (سال 24، شماره 2), 337-328
 17. مرتضي مفيدي چلان ، حسين باراني ، احمد عابدي سروستاني ، جواد معتمدي و عليرضا دربان آستانه , تبيين شاخص هاي ارزيابي پايداري زيست محيطي-بوم شناختي سامان هاي عرفي مرتعي با تاكيد بر مراتع ييلاقي سهند, فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران, 1396, شماره (سال 24، شماره 2), 317-308
 18. قاسم حسینی، محمدرضا محبوبی، احمد عابدی سروستانی و مسلم جعفری, نیازهای آموزشی انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب در شرایط خشکسالی، مورد مطالعه: شهرستان استهبان, مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 1396, شماره (سال 48، شماره 2), 321-311
 19. سمیرا حاجی پور، حسین بارانی، حسن یگانه و احمد عابدی سروستانی, بررسی عوامل موثر بر مدیریت زمانی چرای دام در مراتع استان لرستان (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت), فصلنامه مرتع و آبخیزداری, 1396, شماره (دوره 70، شماره 2), 297-287
 20. سارا صفایی، سیدحامد ميركريمي، سیدمحمود عقيلي، احمد عابدي سروستاني و سپیده سعيدي, بررسي نگرش و دانش محيط زيستي دانش آموزان پايه ششم، هفتم و هشتم در محيط هاي شهري و روستايي (مطالعه موردي: قزوين), دوفصلنامه پژوهش های محیط زیست, 1396, شماره (سال 8، شماره 15), 192-179
 21. سوسن مقصودلونژاد، محمدرضا محبوبی و احمد عابدی سروستانی, بررسی عوامل موثر بر نیازهای دانشی کشتکاران اکالیپتوس در استان گلستان, مجله جنگل ایران, 1396, شماره (سال 9، شماره 3), 360-345
 22. احمد عابدی سروستانی, چیستی رسالت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور: مدیریت منابع طبیعی یا توسعه روستایی؟, مجله طبیعت ایران, 1396, شماره (دوره 2، شماره 5), 18-16
 23. مسلم سعادت پور، حسین بارانی، احمد عابدی سروستانی، محمدرحیم فروزه, بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی سُجارود (استان زنجان), فصلنامه داروهای گیاهی, 1396, شماره (سال 8، شماره 3), 193-185
 24. مرضیه میری، محمدشریف شریف زاده، احمد عابدی سروستانی, بررسی زنجیره تأمین در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: تولید و پرورش توت فرنگی در شهرستان رامیان، استان گلستان), نشریه کارآفرینی در کشاورزی, 1396, شماره (دوره 4، شماره 3), 104-89
 25. احمد عابدی سروستانی, آرمان گرایی اخلاقی و نگرش نسبت به حیوانات, فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری, 1395, شماره (سال 11، شماره 3), 27-21
 26. احمد عابدی سروستانی و محمدرضا شهرکی, عوامل تعيين كننده پذيرش خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان (مورد مطالعه: منطقه نكاچوب استان مازندران), مجله جنگل ایران, 1395, شماره (سال 8، شماره 1), 103-91
 27. گوهر خاکسارمقدم، احمد عابدی سروستانی و محمدرضا محبوبی, نگرش نسبت به آب در بین زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان شیروان استان خراسان شمالی, فصلنامه انسان و محیط زیست, 1395, شماره (39), 36-25
 28. مریم ترکی زاده، محمدهادی معیری، احمد عابدی‌سروستانی، محمدرضا شهرکی, بررسي ديدگاه جنگل نشينان نسبت به تاثير طرحهاي جنگلداري بر اشتغال روستاييان، مطالعه موردي: حوزه تنگسولك استان كهگيلويه و بويراحمد, ماهنامه شباک, 1395, شماره (سال 2، شماره 7), 41-33
 29. احمد عابدی سروستانی, مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در حفاظت از منابع طبیعی: مطالعه‌ای در مناطق جغرافیایی تحت حفاظت استان فارس, فصلنامه تحقیقات جغرافیایی, 1394, شماره (سال 30، شماره 1), 17-36
 30. احمد عابدی سروستانی, ارزش‌ها و رفتارهای دوستدار محیط زیست: مطالعه‌ای در پارک‌های جنگلی استان گلستان, فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی, 1394, شماره (سال 26، شماره 3), 329-341
 31. احمد عابدی سروستانی, تبیین اخلاق کشاورزی, فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری, 1394, شماره (سال 10، شماره 1), 73-84
 32. احمد عابدی سروستانی, بررسی نقش و جایگاه مشارکتی شوراهای محلی در حفاظت از منابع طبیعی, مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی, 1394, شماره (سال 4، شماره 1), 1-21
 33. آمنه آورند و احمد عابدی سروستانی, تحليل دانش و نگرش نسبت به ايمني غذايي در بين دانشجويان دانشگاه هاي شهر گرگان, فصلنامه بهداشت مواد غذایی, 1394, شماره (سال 5، شماره 1), 66-53
 34. سوسن مقصودلو نژاد، محمدرضا محبوبی و احمد عابدی سروستانی, بررسي مسايل و مشكلات زراعت چوب اكاليپتوس در استان گلستان, فصلنامه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی, 1394, شماره (سال 4، شماره 2), 21-40
 35. محمدهادی معیری، احمد عابدی سروستانی، محمدرضا شهرکی و یازمراد کوسه غراوی, تحليل ارتباط مشاركت و توسعه روستاهاي جنگل نشين (مورد مطالعه: تعاوني هاي جنگلداري استان گلستان), مجله جنگل ایران, 1394, شماره (سال 7، شماره 2), 150-137
 36. مرتضی مفیدی چلان، حسین بارانی، احمد عابدی‌سروستانی، جواد معتمدی و علیرضا دربان آستانه, تبيين شاخص هاي سنجش پايداري اقتصادي سامان هاي عرفي در مراتع ييلاقي: مطالعه موردي مراتع ييلاقي سهند، شهرستان مراغه, روستا و توسعه, 1394, شماره (سال 18، شماره 3), 171-151
 37. احمد عابدی سروستانی, واکاوی کوچ زودرس بهاره عشایر استان فارس, فصلنامه تحقیقات جغرافیایی, 1393, شماره (سال 29، شماره 4), 27-42
 38. احمد عابدي سروستاني, تعلق مکانی، نگرش و رفتار محیط‌زیستی گردشگران پارک‌های جنگلی, دو فصلنامه پژوهش های محیط زیست, 1393, شماره (دوره 5، شماره 9), 35-46
 39. احمد عابدی سروستانی, اخلاق زیست محیطی مروجان کشاورزی, فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری, 1393, شماره (سال 9، شماره 3), 50-57
 40. محمدرضا شهرکی، احمد عابدی سروستانی، بهاره بهمنش، یازمراد کوسه غراوی, تحلیل همبستگی برنامه های مدیریتی با میزان اثربخشی تعاونی های مرتعداری استان گلستان, فصلنامه تعاون و کشاورزی, 1393, شماره (سال 3، شماره 10), 45-64
 41. منصور شاه ولی و احمد عابدی‌سروستانی, عامل های موثر بر علاقه و استعداد تحصیلی دانشجویان رشته های کشاورزی ایران, فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی, 1393, شماره (30), 30-16
 42. احمد عابدی‌سروستانی, کارکردهای مزرعه های خانوادگی در فرآیند توسعه پایدار روستایی: سنجش گرایش کارشناسان کشاورزی استان گلستان, فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی, 1393, شماره (جلد 1، شماره 3), 109-95
 43. غلامحسین عبدالله زاده، پیمان کلاگر، محمدرضا محبوبی و احمد عابدی‌ سروستانی, ملزومات راه اندازی کسب و کار در نواحی روستایی استان گلستان و تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر آنها, مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی, 1393, شماره (سال 3، شماره 6), 116-103
 44. احمد عابدی سروستانی, رویکردهای نظری درباره بحران محیط زیست, ویژه نامه همایش ملی فرهنگ و تکنولوژی: درنگی در نسبت انسان و تکنولوژی, 1393, شماره (دانشگاه صنعتی شریف)
 45. بهاره بهمنش، حسين باراني، مجيد اونق، مجيد محمداسمعيلي، احمد عابدي سروستاني, بررسي شاخص هاي بيوفيزيكي ارزيابي تخريب سرزمين: تفسير دو ديدگاه متخصصان بوم شناسي و بهره برداران مراتع, فصلنامه مديريت خاك و توليد پايدار, 1392, شماره (1), 95-112
 46. احمد عابدی سروستانی, راهكارهاي ترويج فرهنگ قرآني در دانشگاه ها, دوماهنامه راه قرآن , 1392, شماره (48), 24-26
 47. احمد عابدی سروستانی, تدبر در قرآن براي تعامل مناسب با طبيعت: تخريب زمين به عنوان ظلمت و گمراهي, دوماهنامه راه قرآن, 1392, شماره (49), 20-25
 48. محمدرضا شهركي، احمد عابدي سروستاني، بهاره بهمنش، نغمه غلامي , تاثير آموزش در مشاركت بهره برداران در اجراي طرح هاي مرتعداري شهرستان گنبد كاووس, فصلنامه تعاون و کشاورزی, 1392, شماره (8), 89-106
 49. محمدرضا شهرکی، حسین بارانی، احمد عابدی سروستانی, عوامل فردی موثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی های مرتعداری در استان گلستان, فصلنامه تعاون, 1391, شماره (9), 37-51
 50. محمدرضا شهرکی، حسین بارانی، احمد عابدی سروستانی, تعاون در مرتعداری: بررسی عملکرد تعاونی های مرتعداری در حفظ و احیاء مراتع استان گلستان, مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی, 1391, شماره (1), 93-104
 51. منیرالسادات سیدی، حسین بارانی، احمد عابدی سروستانی, پذیرش قرق مراتع: مورد مطالعه بهره برداران مراتع بزداغی استان خراسان شمالی, مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی, 1391, شماره (2), 57-72
 52. احمد عابدی سروستانی, رویکردهای مشارکتی به توسعه: کاربردهایی برای ترویج و توسعه روستایی, فصلنامه راهبرد توسعه (راهبرد یاس), 1391, شماره (31), 161-177
 53. احمد عابدی سروستانی, مدیریت پایدار منابع طبیعی با همکاری نهاد شورای روستایی, دو فصلنامه محيط زيست و توسعه, 1391, شماره (6), 19-26
 54. احمد عابدی سروستانی، منصور شاه ولی, تعامل انسان با طبيعت: يك واكاوي هنجاري , فصلنامه تحقیقات جغرافیایی, 1391, شماره (4), 1-32
 55. احمد عابدی سروستانی, خود‌بوم‌شناسی: رهیافتی در تبیین تعامل اخلاقی انسان با طبیعت, فصلنامه معرفت اخلاقی, 1390, شماره (2), 69-83
 56. احمد عابدی سروستانی, واکاوی نگرش و رفتارهای زیست محیطی: مطالعه ای درباره دانشجویان کارشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, 1390, شماره (2), 71-92
 57. احمد عابدی سروستانی, چالش‌ها و راهکارهای ارزشیابی اثربخشی برنامه‌های اجتماعی, دوفصلنامه پژوهش, 1390, شماره (2), 139-156
 58. احمد عابدی سروستانی، منصور شاه ولی, نقش ترویج کشاورزی در ارتقاء اخلاق زیست محیطی کشاورزان, فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری, 1388, شماره (1 و 2), 120-130
 59. احمد عابدی سروستانی، منصور شاه ولی, ضرورت و ویژگی‌های پژوهش‌ در اخلاق زیست ‌محیطی, فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری, 1387, شماره (3و4), 56-61
 60. احمد عابدی سروستانی، منصور شاه ولی، سیدمصطفی محقق داماد, ماهیت و دیدگاههای اخلاق زیست محیطی با تاکید بر دیدگاه اسلامی, فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری, 1386, شماره (1و2), 59-72
 61. منصور شاه ولی، احمد عابدی سروستانی, بررسی و بهینه‌سازی سازه‌هاي بومي جمع‌آوري آب در مراتع خشک و نیمه خشک جغرافیایی استان فارس, فصلنامه تحقیقات جغرافیایی, 1385, شماره (1), 74-101
 62. احمد عابدی سروستانی, جایگاه ترویج در توسعه با تاکید بر مشارکت, فصلنامه روستا و توسعه, 1385, شماره (1), 137-165
 63. احمد عابدی سروستانی، غلامحسین زمانی, روشهای ارتباطی در ترویج منابع طبیعی، مطالعه موردی: استان فارس, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1385, شماره (5), 125-138
 64. منصور شاه ولی، احمد عابدی سروستانی, تحقق رویکردهای جهانی آتی ترویج کشاورزی با کمک نظریه مدیریتی سازمان‌های فراگیر, فصلنامه روستا و توسعه, 1384, شماره (4), 145-113
 65. احمد عابدی سروستانی، عباس کارگر، رحیم ساعی جوقان, نیازهای آموزشی بهره‌برداران از منابع طبیعی (مطالعه موردی), فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 1381, شماره (1)
 66. احمد عابدی سروستانی, مخاطبان ترویج: برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران, مجله جهاد, 1380, 244-245
 67. احمد عابدی سروستانی، عزت اله کرمی, خانه‌های ترویج روستایی استان فارس: ارزشیابی اثربخشی, فصلنامه روستا و توسعه, 1379, شماره (1 و 2), 1-38
 68. احمد عابدی سروستانی, ترویج و تغییر رفتار, مجله جهاد, 1376, شماره (194)
 1. Bahareh Behmanesh, Hossein Barani, Ahmad Abedi-Sarvestani, Mohammad-Reza Shahraki, Mohsen Sherafatmandrad, Rangeland degradation assessment: a new strategy based on the ecological knowledge of indigenous pastoralists, Solid Earth, 2016, شماره (7), 611-619
 2. Ramtin Joolaie, Ahmad Abedi-Sarvestani, Fatemeh Taheri, Steve Van passel and Hossein Azadi, Sustainable cropping pattern in North Iran: application of fuzzy goal programming, Environment, Development and Sustainability, 2016, شماره (doi:10.1007/s10668-016-9849-9), 1-12
 3. Mohammad Reza Shahraki, Ahmad Abedi Sarvestani, M.S Seyedi, Parisa Rafiaani Khachak, A. Nieto-Garibay, Steven Van Passel, Hossein Azadi, The perception by pastoralists of the factors influencing the appropriate distribution of livestock in the rangelands of north-east Iran, The Rangeland Journal, 2015, شماره (1)
 4. Mohamadreza Shahraki, Ahmad Abedi-Sarvestani, Hossein Barani, Participation and Success: A Study in Range Management Cooperatives, Iran, Research journal of Environmental Sciences, 2011, شماره (5), 798-805
 5. Ahmad Abedi-Sarvestani and Mansoor Shahvali, Ecology and Ethics: Some Relationships for Nature Conservation, Journal of Applied Sciences, 2008, شماره (8), 715-718
 6. Ahmad Abedi-Sarvestani and Mansoor Shahvali, Environmental Ethics: Toward an Islamic Perspective, American Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 2008, شماره (3), 609-617
 1. احمد عابدی سروستانی, مؤلفه‌های بازنگری در نظام آموزش کشاورزی در راستای سند چشم‌انداز 20 ساله, اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404, 1390, ایران, تهران
 2. منصور شاه ولی، احمد عابدی سروستانی, تعیین کننده های استعداد تحصیلی دانشجویان کشاورزی کشور, دومین همایش ملی انجمن آموزش عالی ایران, 1389, ایران, اصفهان
 3. کبری سازنوروز، حسین بارانی، غلامعلی حشمتی، احمد عابدی سروستانی، ابراهیم امیری, تاثیر پوشش گیاهی بر تنظیم الگوی زمانی و مکانی چرای دام از نگاه بهره برداران مراتع ییلاقی (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده قرخود در خراسان شمالی), اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران, 1389, ایران
 4. کبری سازنوروز، حسین بارانی، غلامعلی حشمتی، احمد عابدی سروستانی، ابراهیم امیری, تاثیر عوامل اقلیمی بر الگوی زمانی و مکانی چرای دام از نگاه بهره برداران مراتع ییلاقی (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده قرخود در خراسان شمالی), اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران, 1389, ایران
 5. کبری سازنوروز، حسین بارانی، غلامعلی حشمتی، احمد عابدی سروستانی, تاثیر عوامل توپوگرافی بر الگوی زمانی و مکانی چرای دام از نگاه بهره برداران (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی منطقه حفاظت شده قرخود در خراسان شمالی), دومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان با محوریت توسعه پایدار در مناطق خشک و کوهستانی, 1389, ایران
 6. کبری سازنوروز، حسین بارانی، غلامعلی حشمتی، احمد عابدی سروستانی, تاثیر نقاط کانونی منطقه بر الگوی زمانی و مکانی چرای دام از نگاه بهره برداران (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی منطقه حفاظت شده قرخود در خراسان شمالی), دومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان با محوریت توسعه پایدار در مناطق خشک و کوهستانی, 1389, ایران
 7. کبری سازنوروز، حسین بارانی، غلامعلی حشمتی، احمد عابدی سروستانی, بررسی دانش بومی بهره برداران در شیوه های سنتی چرای دام (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی منطقه حفاظت شده قرخود در خراسان شمالی), کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی, 1389, ایران
 8. محمدرضا شهرکی، حسین بارانی، احمد عابدی سروستانی, مدیریت تعاونی عرصه‌های مرتعی کشور: چالشها و راهکارها, دومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان با محوریت توسعه پایدار در مناطق خشک و کوهستانی, 1389, ایران, تهران
 9. محمدرضا شهرکی، حسین بارانی، احمد عابدی سروستانی, بررسی میزان انعطاف‌پذیری و مشارکت اعضای تعاونی‌های مراتع (مطالعه موردی: تعاونی‌های مرتع استان گلستان), کنفرانس بین‌المللی تعاون, 1389, ایران, جزیره کیش
 10. ابوالقاسم شریف زاده، احمد عابدی سروستانی, شبکه‌سازی مبتنی بر تکثرگرایی نهادی برای مدیریت منابع طبیعی: رهنمودهایی برای شبکه ملی پژوهش و فناوری محیط زیست, اولین همایش شبکه ملی پژوهش و فناوری محیط زیست, 1388, ایران, تهران
 11. احمد عابدی سروستانی، ابوالقاسم شریف زاده, آموزش و ترویج زیست محیطی: مفاهیم و روش‌ها, اولین همایش شبکه ملی پژوهش و فناوری محیط زیست, 1388, ایران, تهران
 12. احمد عابدی سروستانی، منصور شاه ولی, جهت‌گیری ارزشی و اخلاق زیست محیطی اسلامی: ماهیت و پیامدها, همایش ارزش‌ها و اخلاق زیست محیطی در اسلام, 1388, ایران, تهران
 13. منصور شاه ولی، احمد عابدی سروستانی, بکارگیری نظریه‌ها و تجارب مدیریت در شرایط متحول در سازمان‌های ترویج کشاورزی, اولین همایش ملی مدیریت و رهبری سازمانی, 1385, ایران, تهران
 14. منصور شاه ولی، احمد عابدی سروستانی، شیروان نوری پور سی سخت, دانش سازگاری: حلقه مفقوده در فرآیند تدریس-یادگیری دانش‌آموزان, نوآوری در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی کشور, 1385, ایران, شیراز
 15. عباس کارگر، احمد عابدی سروستانی, زمينه‌های مشاركت مردمي در طرح‌هاي منابع طبيعي: مطالعه موردي, اولين همايش منابع‌ طبيعي، مشاركت و توسعه, 1378, ایران, تهران
 1. Shahvali, Mansoor and Abedi-Sarvestani, Ahmad, The Indigenous Ways of Conserving Water in Pastures of Iran: A Solution to Current Water Crisis?, The Fifth International Conference on Science and Technology in Archaeology and Conservation, 2007, Spain, Baeza

  بازديد : 23068
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان