وبگاه شخصی احمد عابدي سروستاني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: اصول آموزش كشاورزي

توسعه و كشاورزي پايدار

ارتباطات و نوآوري

تکنولوژی آموزشی

اصول ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش منابع طبیعی

ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی
كارشناسي ارشد: روش شناسي تحقيق، مديريت منابع انساني، آموزش مستمر، مدیریت منابع طبیعی، توسعه اجتماعی،
دكتري:


نام دانشجوعنوان رسالهمقطع تحصیلی
محمدتقی قلیزاده مقدم عوامل موثر بر پذیرش فناوری‌های حفاظتی در اراضی شیب‌دار شهرستان‌های مینودشت و گالیکش استان گلستان کارشناسی ارشد 
حسین باقریان حسینی بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی بر کشاورزی پایدار در میان کشاورزان منطقه طرق مشهد کارشناسی ارشد 
ابوالفضل شریفیان بهرمان بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بهره برداری مراتع (مطالعه موردی: مراتع شهرستان آق قلا) کارشناسی ارشد 
قربان چرکزی بررسی تاثیر سبکهای رهبری بر رضایت شغلی کارکنان جهادکشاورزی استان گلستان کارشناسی ارشد 
محمدصادق قلی پور دمیه ارزیابی کارایی بازاریابی محصولات کشاورزی مزارع خانوادگی و راهکار های بهبود آن در شهرستان باشت، استان کهگیلویه و بویراحمد کارشناسی ارشد 
آمنه آورند وضعیت ایمنی غذایی در بین زنان روستایی شهرستان گنبد کاووس کارشناسی ارشد 
هانا همتی وینه تحلیل عوامل تعیین کننده موفقیت کسب و کارهای زنان روستایی کارشناسی ارشد 
فائزه سادات حسینی ویژگی های نظام صنفي مطلوب در بخش کشاورزی و انتظارات كشاورزان از آن در شهرستان فیروزه کارشناسی ارشد 
نعیمه میرزاد تبیین عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی در بین کشاورزان نخلدارشهرستان ایرانشهر کارشناسی ارشد 
رحیمه نجفی رفتار با آب در کشاورزی در بین کشاورزان شهرستان آق قلا، استان گلستان کارشناسی ارشد 
منیر السادات سیدی بررسی دیدگاه بهره برداران نسبت به قرق و نقش قرق در اصلاح مراتع (مطالعه موردی: بزداغی و مناطق اطراف در شمال شهرستان آشخانه) کارشناسی ارشد 
محمدرضا شهرکی بررسی میزان اثربخشی تعاونی های مرتعداری استان گلستان کارشناسی ارشد 
  بازديد : 23073
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان